Vi kjøper din bruktbil, ring

Vi kjøper din bruktbil, ring

Vi kjøper din bruktbil, ring

Satser på Maxus e-Deliver 9

Miljøvennlig transport av gjenbruks-tekstiler

Facebook
Twitter
LinkedIn

NLM Miljø og NLM Gjenbruk reiser penger for å støtte bistandsprosjekter innen skole, helse, vann og diakoni på fire kontinenter. Nå har de valgt nye Maxus e-Deliver 9 i tråd med bærekraftsmålene.

Maxus e-Deliver 9

NLM miljø AS samler inn tekstiler til gjenbruksbutikkene og til export til kontinentet.

– Vi valgte bilene da de er i tråd med vår miljøsatsing og bærekraftsmålene. Det var dessuten et krav da vi vant anbudet i Oslo Kommune at innsamling fra tekstil-tårnene skulle skje med elektriske varebiler, forteller Arild Berg.

NML Miljø as er det firmaet som eier og driver tekstilinnsamling og de 35 butikkene som selger de brukte klærne. Det de ikke klarer og selge eksporters til Europa. 

Overskuddet går gjennom NML Gjenbruk og NML Miljø, til skole, helse og vann ute i egne- og NORAD støttede prosjekt ute i verden. 

– For oss er FNs bærekraftsmål, og vi dekker nesten alle, veldig viktig, forklarer skole-helse-vann er de tre pilarer vi jobber etter. 

Vi har testet Maxus e-Deliver 9 er periode og er vedlig fornøyd med bilene. Vi ser på dette samarbeidet med Oustad som viktig og noe vi mener skal utvides til flere kommuner hvor vi har tekstil-innsamling, legger Arild Berg til. 

Om NLM miljø AS

Forankring:
NLM miljø AS er 100 prosent eiet av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Formål:
Skal bidra til et bedre miljø og drives etter Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) verdier og fremstå som et troverdig og profesjonelt alternativ til eksisterende aktører innenfor virksomhetsområdene innsamling, gjenvinning og eksport av gjenbruksprodukter.

Drive aktivitet i nær tilknytning eller i samarbeid med NLM`s gjenbrukskjede, herunder cafedrift med innslag av gjenbruksartikler, butikkdrift med lønnede og/eller frivillige, eller virksomhet som på ulikt vis kan støtte opp eller skape synergier for NLM`s miljø- og ideelle profil.

Visjon:
Skaper bærekraft

Gjennom vårt arbeid reise penger for å støtte bistandsprosjekter og diakoni i NLM`s virkeområder. Gjenbruk og gjenvinning gjør belastningen på naturens ressurser mindre, og støtter klima, miljø og helse hvor summen bidrar til en mer bærekraftig utvikling på jorda. Gjennom innovasjon utvikler vi nye muligheter innen kretsløpet for gjenbruksprodukter og utvider vårt samfunnsengasjement kontinuerlig.

Verdier:
NLM Miljø drives i overensstemmelse med NLM personalpolitiske verdigrunnlag.
• Være dynamisk
• Være åpent
• Vise respekt
• Bygge lagånd

Kultur:
NLM Miljø skal ha en kultur som gjenspeiler visjon, mål og verdier. Vår arbeidskultur skal preges av tillit, trygghet og respekt for enkeltmennesker. Vi spiller mot samme mål og anerkjenner hverandre og alles likeverd på tvers av kjønn, generasjoner og bakgrunn. Vi er dynamiske og fremmer nye muligheter.

Verdiene bekreftes gjennom hva vi sier og hva vi gjør, kommunikasjon internt og eksternt og vår grafiske profil.

Besøk og kontakt Oustad

Oustad AS

Øvregt. 32 2317 Hamar

62 51 92 20

E-post: Trykk her

Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse.